(I only posted here a few banknotes of my collection)


1 xu tiền Hồng Kông thời c̣n là thuộc địa của Anh


1 pound tiền Tô-Cách-Lan


National Bank Of Yougoslavia - 20 dinara


Nam Dương - 1000 rupi


Nicaragua - 10 cordoba


Pakistan - 1 rupee


Mễ Tây Cơ - 10 pesos


Á Căn Đ́nh - 5 australes


Á Căn Đ́nh - 100 australes


Ba Tây - 50 cruzados


Trái phiếu của Đức thời đệ nhị thế chiến

Tiền của vương quốc Cambodge thời Cộng Hoà (c.1970s)


1 đô la tiền Bahamas


Nam Dương - 1 xu


Nam Dương - 5 xu


Nam Dương - 10 xu


Ba Tây - 100 cruzados


Đài Loan - 10 yuan


Mễ Tây Cơ - 100 pesos


Mông Cổ - 100 yuan


Mông Cổ - 2 yuan


Mông Cổ - 1 yuan


Phi Luật Tân - 10 peso

Tiền dành riêng cho quân đội Mỹ


2 đồng dollards Mỹ (đă trở thành hiếm v́ không thông dụng)


Yougoslavia - 20 dinara


Zimbawe - 100 ngàn tỷ đồng?
(Purchased in Aug. 2009 for $3.50)