2008-08 Nghĩ mát ở Vũng TàuGia đình 9-Ngọc (Bãi biển Vũng Tàu)