Nhà cũ của gđ Ngô Thị Tiên (Thủ Thiêm)
(Đường Lương Định Của)