Nguyễn Thị Mỹ-Linh
Trần Đắc Đạt  
Jonathan                                    Katherine

(New member of MyLinh-Dat's family)
2011 NewYork USA
2011 Singapore
2009 Suối Tiên
2009 Du ngoạn Cần Giờ (thăm Đảo Khỉ)
Wedding's video clips: 1 - 2 - 3 - 4
Engagement - Wedding
Ngoại cảnh - Đính Hôn - Rước Dâu - Tiệc Cưới