Phêrô Ngô Thái Dương
1951-1969

Thương nhớ một người Anh đă nằm xuống cho làng quê được yên lành ...