Album Gia đ́nh Ngô-Thanh-Đế
Our Trip to Italy
(April 08-18, 2018)


PART-10


I love Nice

 
Now... I love you... not Nice!


@ "Le Château de Nice"Monument of Nice's people who had died for France.
Tượng đài tưởng niệm những công dân Nice đă hy sinh cho nước Pháp.


Bellanda Tower
View from top of a castle tower by the beach where you can see all around Nice.
Hướng nh́n tổng quát thành phố Nice từ trên đỉnh ngọn tháp của một lâu đài cạnh bờ biển.


Parc du Château
(A ferry's entering port)


View of Ponchettes Beach from Parc du Château (Bellanda Tower)


Stairway to Bellanda Tower

Ascenseur du Château - Stairs way up of the castle
Cổng đi lên của lâu đài


"Old Nice" - Khu "Nice xưa" (giống như những con hẻm ở Sàig̣n)


Centre of "old Nice" - Khu trung tâm "Nice Xưa".


Espace Masséna - Nice
Fontaine du Soleil et statue d' Apollo (Fountain of the Sun and statue of Apollo)
Phun-tên mặt trời và tượng thần Apollo


and ... my wife, KimDung Ngo


Glowing statues on "Place Massena".


Nice - Jean Médecin (4/14/2018)
It's now 2:30 pm, we went around trying to get something for lunch
but... all restaurants were closed for siesta... (What the pork!)


Nice - Les Musiciens


My poor legs!
Tội nghiệp đôi chân của tôi. Dạo phố mà gần 20 cây số chứ ít ǵ!