Album Gia đ́nh Ngô-Thanh-Đế
Our Trip to Italy
(April 08-18, 2018)

PART-3


In the background: Castle of Sant'Angelo


On Sant'Angelo bridge. (In the background is the castle of Sant'Angelo)
The bridge was adorned with 10 statues of angel standing on both sides.

Trên cầu Sant' Angelo. Hai bên thành cầu có dựng 10 tượng thiên thần khác nhau.
(Phía sau là lâu đài Thánh Angelo)
Coat of Arms of Pope Urban III (1185-1187)Coat of Arms of Pope Alexander VI (1492-1503)


St. Catherie of Siena
Born 25 March 1347. Died 29 April 1383. Canonized: 29 April 1461 by Pope Pius II.


Vatican post office - Bưu điện Vatican.


Angel Gate Street - Đường "Cổng Thiên Thần".


Vatican Museums - Viện Bảo Tàng Vatican.


The wall surrounding Vatican - Bức tường bao quanh Vatican.


The obelisk at center of St Peter Square.
Kim tháp ở giữa Công trường Thánh Phêrô, Vatican.Obelisk

Obelisk is from obeliscus - "in the shape of a spear". For pagans, the obelisk was a solar symbol that represented a vital flow between heaven and earth, a way of communicating to the divine.

This obelisk was built by Pharaoh Mencares in 1835 BC in honor of the sun. It was hewn from a single piece of granite and stands thirteen stories tall. Originally it was even larger, but it broke in two during its transport from Egypt. Romans would assimilate everything that they found as they conquered other cultures…and then they would steal it.

In 1586, Pope Sixtus V had it moved to the center of St. Peter's Square to serve as the centerpiece of the enormous Piazza that would be constructed. It took four months, 900 men, 140 horses, and 44 winches, to move it less than nine hundred feet.

As a pagan monument in the greatest Christian square, it is a symbol of humanity reaching out to Christ. Originally inscribed to "Divine Augustus" and "Divine Tiberius" and now dedicated to the Holy Cross - "Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat. Christus ab omni malo plebem suam defendat." It is topped by a bronze cross containing a fragment of the true Cross.

Legend has it that the urn at the top of the "needle" contains Julius Caesar's ashes. The obelisk is also a sun dial - shadows mark noon over the signs of the zodiac in the paving of the square.

"Kim tháp" với h́nh dạng một lưởi gươm, tượng trưng cho sự hiệp thông giữa Trời và Đất, giữa Thượng Đế với Con Người.

Kim Tháp được tạc từ một khối đá granite có chiều dài khoảng 38m vào năm 1835 trước Công Nguyên bởi Pharaoh Mencares để vinh danh thần mặt trời.

Vào năm 1586, 3421 năm sau khi dựng lên, Đức Giáo Hoàng Sixtus V đă cho di chuyển kim tháp nầy về đặt giữa Công Trường Thánh Phêrô. Phải dùng đến 900 người, 140 con ngựa, 44 trục quay và trong 4 tháng mới dời được kim tháp về đặt giữa Công Trường Thánh Phêrô như hiện nay.

Như một tượng đài giữa công trường Thiên Chúa Giáo vĩ đại nhất, tượng trưng cho sự vương tới của nhân loại đến Thiên Chúa. Nguyên thủy, kim tháp được dành cho thần Augustus và thần Tiberius nhưng hiện nay được dàng riêng cho Thánh Giá với hàng chử khắc: "Chúa chiến thắng, Chúa thống trị, Chúa là Vua. Người sẽ bảo vệ con cái Người khỏi mọi ám hại của quân thù". Trên đỉnh kim tháp có gắn một Thánh Giá bằng đồng và dưới chân Thánh Giá có một cái b́nh đựng một mảnh nhỏ lấy từ gổ cây Thánh Giá thật.Sixtvs V Pont Max
Obeliscvm Vaticanvm
Dis Gentivm
Impio Cvltv Dicatvm
Ad Apostolorvm Limina
Anno MDXXXVI Pont II
-----

Ecce Crux Domine
Fvgite Partes Adversae
Vicit Leo De Tribu Iuda
-----

Christvs Vincit
Christvs Regnat
Christvs Imperat
Cristvs ab Omni Malo
Plebem Svam Defendat.

Pope Sixtus V
Obelisk of Vatican
richly adorned by the Gentiles
To the threshold of the Apostles
The labor of thing laboriously carried away
1586, 2nd year of his pontificate.

(Behold the cross of the Lord!
Flee you parties of the Adversary
The Lion of the tribe of Judas has conquered)

(Christ conquers
Christ reigns
Christ commands
Christ defends His people from all evil.)


Rome - Quartiere Aurelio (Nhà gát thời La-Mă)


Saint Peter Square
April 11, 2018  9:13 AM


A Papal guard.


Saint Peter's Square, April 11, 2018   9:40 AM
Every Wednesday at around 10:00 AM, the Pope will make a tour around St Peter Squre to greet people.
Mỗi tuần vào ngày thứ Tư lúc 10giờ sáng Đức Giáo Hoàng sẽ đi một ṿng quanh
công trường Thánh Phêrô đễ chào những người đến viếng Vatican.


We were very lucky to get seats at about 20 feet from the Pope's car.
Chúng tôi rất may mắn được ngồi cách xe Đức Giáo Hoàng đi khoảng 5-6m nên được nh́n rơ Người.


Here we are, the gang of four!


Vatican Museums


An exit of Vatican Museums - Một cổng ra của Viện Bảo Tàng Vatican.


Entrance of Vatican Museum. Above is a statue of Papal Coat of Arms.
Cổng vào của Viện Bảo Tàng Vatican. Bên trên là bức điêu khắc Huy Hiệu Giáo Hoàng.


We finally get to the entrance after 2 hours waiting in line.
Cuối cùng, sau 2 giờ đồng hồ sắp hàng, chúng tôi cũng đến được cổng vào của viện Bảo tàng.