Album Gia đnh Ng-Thanh-ế
Trip to Vietnam - 2018, Mar 1-11

[part-1] [part-2] [part-3] [part-4] [collection]


Thủ-Thim Tunnel, under Saigon River


Walk like the ... Vietnamese.


B Rịa city gate.


Bnh canh Long Hương, B Rịa, Vũng Tu. ($2.00/bowl)


Vũng Tu South Beach


Thợ co ho


On the way to -Quắn.


Đức mẹ bi Du.


Cng vin Trần Hưng Đạo (THD public garden) Vũng Tu.


Bến Đ fishing quarter. Lng đnh c Bến Đ


Bnh Khọt Gốc V Sữa, kế bn gốc cy Gn (?)
"Star-Apple Tree" Bnh Khọt at "silk-cotton tree" (wh..at?)


Deep frying bnh khọt


Banh bong lan Goc Cot Dien across from Banh khot Goc Vu Sua


"one for you, two for me"


22 plates total = 176 bnh khọt, holy cow!


Water taxi


Waiting station


waiting for water taxi


Nguyen Hue Street


a young model in front of Mc Donald in Saigon


Bnh xo miền Trung (diet style?)


Banh xeo mien trung: flour, bean sprout and just 1 shrimp!


Lộc and Trinh, his girlfriend.


Notre Dame Cathedral of Saigon.