Album Gia đ́nh Ngô-Thanh-Đế
Our Vacation in Barbados
April 06-13, 2019Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

Youtube videos:
Part-1: https://www.youtube.com/watch?v=PGvteF7sX0c
Part-2: https://www.youtube.com/watch?v=oaSLLHYDRS8
Part-3: https://www.youtube.com/watch?v=HJWe74QtopU
Part-4: https://www.youtube.com/watch?v=kZtwLUVuMqAFlying distance from Chicago to Barbados: 2,600 miles (4,184 km)

The flag of Barbados consists of a tri-band of two bands of ultramarine, which are said to stand for the ocean surrounding the country and the sky, separated by a golden middle band, which represents the sand. A black trident head, commonly called the broken trident, is centered in the golden band, and the fact that the staff is missing is significant. The trident symbol was taken from Barbados' colonial badge, where the trident of Poseidon is shown with Britannia holding it. The broken lower part symbolizes a symbolic break from its status as a colony. The three points of the trident represent the three principles of democracy: 1) government of the people, 2) government for the people, and 3) government by the people.

The design of the flag was created by Grantley W. Prescod and was chosen from an open competition arranged by the Barbados government. Over a thousand entries were received. The above design was adopted on November 30 -1966 as national flag and civil ensign.

Quốc Kỳ của Barbados bao gồm một vạch vàng ở giữa tượng trưng cho cát (đất), 2 vạch màu xanh dương ở hai bên tượng trưng cho biển và một mũi đinh ba nằm trên vạch vàng giữa lá cờ. Cây đinh ba được lấy từ dấu hiệu thời thuộc địa nhưng trên lá cờ của Barbados chỉ có mũi nhưng thiếu phần cán, nói lên rằng Barbados là một quốc gia tự trị, đă tách khỏi sự đô hộ của Anh Quốc. Ba mũi của đinh ba tượng trưng cho ba nguyên tắc căn bản của nền dân chủ Barbados: 1) Chính phủ của nhân dân, 2) chính phủ cho nhân dân, và 3) chính phủ bởi nhân dân. Hơn một ngàn thiết kế lá cờ được gửi đến chính quyền trong một cuộc thi và thiết kế của Grantley W. Prescod được chính thức chọn vào ngày 30 Tháng 11-1966 như quốc kỳ và cờ dân sự của quốc gia Barbados.

The coat of arms of Barbados was adopted on 14 February 1966 by royal warrant of Queen Elizabeth II. The coat of arms of Barbados was presented by the Queen to the President of the Senate, Sir Grey Massiah. Like other former British possessions in the Caribbean, the coat of arms has a helmet with a national symbol on top, and a shield beneath that is supported by two animals. (Source: Wikipedia)

Quốc huy của Barbados  được vị đại diện Hoàng gia của Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ban cho Barbados vào ngày 14 tháng 2 năm 1966 và được tiếp nhận bởi Chủ tịch Thượng viện là Ngài Grey Massiah. Cũng như quốc huy của những cựu thuộc địa Anh khác, quốc huy của Barbados gồm có chiếc mũ an toàn bên trên, bên dưới là chiếc khiêng được nâng bởi hai hải vật đứng hai bên. Trên cùng là quốc hiệu. Hàng chử “Pride and Industry” có  nghĩa  là “Tự hào và Công nghiệp”.