Our Vacation in Europe
November 06-13, 2019


 
[1-Barcelona] [2-Madrid] [3-Fatima] [4-Lisbon] [5-Valencia] [6-Barcelona]


On the way to Fátima, Portugal.
Fátima is 5-1/2 hr drive from Madrid, Spain.


Olive orchard along the road from Spain to Portugal.


The bridge over Ponsul river in Portugal.


An olive tree - Cây ôliu.

Olive fruits - Trái ô liu.


Ponsul river - Ḍng sông Ponsul
We stopped at "Zarza la Mayor", a small Portuguese town near
the border of Spain/Portugal to have a quick lunch


and enjoy some Spanish beer.
Bia của Tây Ban Nha khá mạnh, cồn độ là 12%


Zarza la Mayor, 19 km (12 miles) to Fátima.


We stayed here


It's about 5 o'clock in the evening.
Temperature is around 47F with light rain.


Traditional Portugal dinner.


"Basilica de Nossa Senhore do Rosário de Fátima" - The Basilica of our Lady of the Rosary of Fatima.
The area including: (1) The Basilica of Our Lady of the Rosary of Fatima, (2) The Basilica of The Holy Trinity and (3) The Chapel of Apparitions was called The Sanctuary of Fatima.
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi Fatima, nằm trong khu Thánh Địa Fatima gồm có (1) Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi, (2) Vương Cung Thánh Đường Thiên Chúa Ba Ngôi và (3) Nhà Nguyện Đức Mẹ Hiện Ra.
[click here for video]


Walkway to the Basilica


Tomb of Francisco


Tombs of Jacinta and Lúcia


"Basilica de Nossa Senhore do Rosário de Fátima"
The Basilica of our Lady of the Rosary of Fatima
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Mân Côi Fatima


Chapel of Apparitions.
Nhà Nguyện nơi Đức Mẹ hiện ra.


St Mary's statue (inside the glass case) marks the exact location of the apparitions.
Tượng Đức Mẹ, bên trong khung kiếng đánh dấu chính xác nơi hiện ra của Đức Me cùng ba Thánh trẻ vào năm 1917.


We attended the evening mass at the Chapel of Apparitions.


This  "Great Oak Tree" is where the 3 young shepherds rested before Mary's apparitions.
(Not the Oak tree where St Mary appeared to the three children).
Cây sồi nơi ba Thánh trẻ nghỉ trưa trước khi Đức Mẹ hiện ra.
(Lưu ư: Cây sồi nầy không phải là cây sồi nơi Đức Mẹ hiện ra)


People walked on their knees (from the Basilica of The Holy Trinity to the Chapel of Apparitions)


Entrance of the "Basilica da Santissima Trindade"
Basilica of The Holy Trinity
Lối vào Vương Cung Thánh Đường Thiên Chúa Ba Ngôi


St. Pope John Paul II (by: Czeslaw Dzigaj)
Tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.


Gift Shops - Tiệm bán đồ kỷ niệm.


A portion of the Wall of Berlin
Một đoạn của Bức Tường Bá-Linh


1917: Lúcia dos Santos, Francisco de Jesus Marto, Jacinta de Jesus Marto.


House of Lucia - Nhà của Luxia
[click here for video]


Front of "Casa de Lúcia" facing Rua dos Pastorinhos. (Cửa trước nhà của Luxia)
@ Rua dos Pastorinhos 86, 2495-301 Fatima, Portugal.


Side entrance of Casa de Lúcia (Của hông nhà của Luxia)


Walkway to the olive garden on left side of Lúcia's house.
Đường dẩn vào khu vườn nhà của Luxia.
A very old plumeria. Everything (trees, houses and furniture were left as original)
Một gốc "sứ" cổ thụ vẫn c̣n sống (Tất cả vật dụng như nhà cửa, bàn ghế,
cây cối trong khu nầy đều được lưu giử như thời 1917, lúc 3 thánh trẻ c̣n sống)
The 2nd apparition of the Angel (as a young man) by the well at the far end of the garden where the 3 children were playing. The angel also mentioned that he is the "Angel of Peace" and also the "Guardian Angel " of Portugal.
Thiên thần đă hiện ra lần thứ 2 cùng 3 Thánh trẻ nơi giếng nước cuối khu vườn nhà Lucia trong lúc 3 Thánh trẻ đang chơi đùa vào mùa hè 1917. Thiên thần xưng danh là "Thiên sứ Hoà B́nh" và cũng là "Thiên Thần Hộ Mệnh" của Bồ Đào Nha.


The house where Lucia's parent kept their livestock and to use as a storage.


A stable (for sheeps)
A cistern near the stable to feed water to the animals.
Bể chứa nước cho súc vật cũng như để rửa dụng cụ làm vườn.


Mosaic represents the three shepherds (on the side of the Visitors Information Center).


Room of Lucia's sisters - Pḥng của những em gái nhỏ của Lucia.


Lucia shares this room with her sister Carolina.
Pḥng của Lucia và Carolina


Lucia's parent's room. Here, Lucia and her brothers and sisters were born.
Pḥng của Ông Bà Santos, cha mẹ của Lucia. Lucia và các anh chị em của bà đều được sinh ra trong căn pḥng nầy.


Kitchen - Pḥng bếp của gia đ́nh Lucia.


The weaver's loom room - Pḥng dệt của gia đ́nh Lucia.


Lucia's house was built in 1835


The House of Francisco and Jacinta (about 100 meters from Lúcia's house).
Nhà của Phanxicô và Jaxinta (cách nhà của Lucia khoảng 100m).
[click here for video]


Backyard of  "Casa de Francisco e Jacinta"
Sân sau nhà của Phanxicô và Jaxinta.


Wash basin for hands and face when coming in from the garden. Typical in rural area.
Bể rửa tay sau khi làm vườn.


Garden - Khu vườn sau nhà Phanxicô và Jaxinta.


The kitchen - Pḥng bếp.


Store room - Pḥng chứa đồ dùng và thực phẩm của gia đ́nh.


Francisco passed away in this room on April 4-1919 at the age of 11.
(Phanxicô qua đời trong căn pḥng nầy vào ngày 4 tháng 4 năm 1919 lúc mới 11 tuổi)


In this room Francisco, Jacinta and their brothers and sisters were born.
Phanxicô, Jacinta và các anh chị em đều được sinh ra trong căn pḥng nầy.


Room of Francisco and Jacinta's parent (in their new home).
Pḥng ngủ trong căn nhà sau này của Ông Bà Marto, Cha mẹ của Panxicô và Jaxinta


Olympia Jesus & Manuel Marto, parent of Francisco and Jacinta.


Some of Mr/Mrs Marto's tools placed on the entrance of their new home, across the street from their old house that was used as a shrine for visitors after Francisco died in 1919. Di vật của Ông Bà Marto lúc sinh thời.


With Jacinta Marto, daughter of Joăo Marto and niece of Francisco & Jacinta.
(Joăo Marto is 2-year-older brother of Francisco)
Ảnh kỷ niệm với Jacinta Marto, cháu ruột của Thánh trẻ Francisco trong cửa tiệm bán quà lưu niệm của bà.


Family tree of the Martos - Gia phả nhà Marto.


(?), José Marto, Joăo Marto, Francisco Marto, Jacinta Marto,
Manuel Marto, Olympia Jesus.


Joăo Marto, two-year-older brother of Francisco.


Original cross (in the gift shop of Francisco's niece) from the house of Francisco & Jacinta


This desk and chair were once used by Mr/Mrs Marto.


After a day of walking, a beer is a must have...to recoup.