Our Vacation in Europe
November 06-13, 2019


 
[1-Barcelona] [2-Madrid] [3-Fatima] [4-Lisbon] [5-Valencia] [6-Barcelona]On the way from Lisbon, Portugal to Valencia, Spain
Trên đường đi từ Lisbon Bồ Đào Nha đến Valencia Tây Ban Nha.


Valencia, Spain


Convent of Augustine Sisters, Order of St. Joseph and Saint Tecla, formerly of St. Vincent of Roquela.
Nữ Tu viện Thánh Augustine thuộc ḍng Thánh Giuse và Thánh Tecla, lúc trước thuộc ḍng Thánh Vincentê Ruquela.


"Mercat Central"
Central Market in Valencia, Portugal


"Jamón", a type of cured hams. The best one is "pata negra" or "black hoof"
which come from black pigs foraging in the field eating only acorns.


Jamón vendor.
Quày bán chacuteries (jamón) và có cho ăn thử trước khi mua.


Retrogusto Coffeemates, a great stall for coffee lovers.
Quán cà-phê chuyên bán loại cà-phê đậm đặc biệt Tây Ban Nha và đồ ăn sáng.


Church of the Santos Juanes in the old quarter of Valencia, Spain.
Nhà thờ Thánh Gioan trong khu phố cổ của Valencia. Ké bên chợ Trung Tâm Mercat Central.


( Vài tấm ảnh nắp cống của thành phố )