Gia đình Ngô Văn Tướng - Đoàn Thị Hồng-Cúc
 
 
Tiệc Vu Quy:Thúy Kiều và Hồng Quân (25-12-2011)
Lễ Hôn Phối tại Nhà Thờ Bãi-Xan
Rước Dâu và Tiệc Cưới (28-12-2011)


Tân gia (2/2010) - Nhà mới (6/2009) - Nhà củ