Gia đình Ngô Văn Sĩ - Nguyễn Thị Thúy

Tết Kỷ Hợi (2019)
Tết Canh Dần (2010)
Nhà mới (2009)
Quán Càphê NgọcThúy
Vũng Tàu (2008)