Gia đình Phạm Thị Thúy-Kiều - Nguyễn Minh HãiĐám Hỏi (Engagement) Saturday 2-11-2012 (Bride)
Hôn Phối (Ceremony) Wednesday 2-15-2012 (nhà thờ Bãi Xan)
Vu Quy (wedding) Saturday 2-18-2012 (Bride)
Tân Hôn (Weddding) Saturday 2-18-2012 (Groom))

Đám Hỏi - Engagement
Saturday, Feb. 11, 2012
(Thứ bãy, ngày 20 Tết Nhâm Thìn 2012)
Tân Hôn - Wedding
Saturday, Feb. 18, 2012
(Thứ Bãy, Ngày 27 Tết Nhâm Thìn 2012)