Tư Liệu Gia Đ́nh
Ảnh Xưa
(VN-Oldphoto)


Bà Ngoại Trần Thị Toán


Lễ Khấn Hứa của chị Hai Ngô Thị Phê tại Ḍng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm


Chị Hai Phê


Ngô thị Thiêu - Ngô Thái Tông - Ngô Công Hiện


Hongkong 1975


Nguyễn thị Kim-Dung (Vũng Tàu 1974)


D́ Ba Nguyễn Thị Thâm


Silver Anniversary - Lễ Bạc D́ Hai Đông 1960


(Ba ngồi bên trái - Má ngồi bên phải)


Lễ Bạc D́ Ba Thâm (1970)
D́ 9 Đầy, Má, Chị Phê, Chị 6 Tuyết, D́ Út Mi, D́ 3 Thâm, Lm của nhà Ḍng,
Cha Bernard Khả, Cha Gioan Sáu, D́ 5 Lành, Cha Phêrô Lợi


D́ Út Nguyễn Thị Mi khấn hứa (6-1968)


Chị Phê, D́ Ba Thâm, Cậu Félicien Huỳnh Công Lương, D́ Hai Đông, D́ Út Mi


Chị Tiên, Út Ánh, Ngọc, Hội (đang bế Thúy Hoà)


Út Ánh - Kim Thoa - Thúy Hoà - Kim Loan


Gia đ́nh Anh Ba Ngô Văn Tiếng


1965


Hội chợ Tết 1971 tại Băi-Xan


Cậu Bảy Nguyễn Phước Hoành


Ảnh đám cưới của Ba Má (c. 1940)
Ông Bà Ngô Thái Tông - Nguyễn Thị Hường


Gia đ́nh Ông Ngoại Nguyễn Phước An (c. 1930)
(2) Nguyễn Thị Hường, (5) Nguyễn Thị Đoàn, (4) Nguyễn Phước Điển, (3) Nguyễn Thị Thâm


Ông Nội Ngô-Công-Thiều


Ngọc - Tướng


Nhà củ của gđ Ngô Văn Tướng


Chiếc xe Honda Dame của Ba (mua năm 1970 - photo: 2003)


Chiếc ghế nghỉ truua do Ba đóng năm 1979 (mang qua US năm 1999)