Sàig̣n, tháng 7 năm 1998


Nhà thờ Núi Đỏ


Vườn chôm chôm của một bổn đạo