Tt Đinh Hợi 2007

Ăn Tết với ng b tại đất thnh họ đạo Bi XanSau cơn bảoNh 9-NgọcTại nh t nh