một bửa ăn "miệt vườn" tại nh 8-Tướng


c lc nướng trui


Tả-b-l (Sign 12/2003)
c bưu


c bưu chắm cơm mẻ (con mẻ)
lương um l cch tại nh 8-Tướng (Bi-xan 12/2009)


hủ-tu tại qun c Ccile (chợ Bi-xan)


ếch


ếch xo l cch nước cốt dừa


c lc


c lng-tong kho tại nh chị Tin (Sign 12/2009)


c ko


C r đồng


C Lm-Km


c bng ct


một nồi canh chua c ko


cua đồng


phơi chuối kh


chợ c Tr Vinh


chim chng-nghịch


canh chua c ko với bng so-đũa tại nh 8-Tướng (12/2003)


c tra chuẩn bị lm tả-b-l
c lc nướng trui lửa rm


ăn hủ-tu tại chợ Bi-Xan


tm nướng than


Bnh Xo