bng mi


bng mi


tri mi


tri mi


Bng cy Muồng Tru
tại bến đ vm Lng Th, BX (1997)


hoa trang


tri quao


me


tri l


tri gic


cc


th l


tri th l


hoa Thin L


bng so-đủa (su-đủa)


sen


bng rau nhc


rau cng cua


bng ổi


bng m-u


hoa mắc cở


hoa lựu


lục bnh


l cch


l cch


bng khế


hong lan


hoa vong vang


ti-gn


ti-gn trắng


hoa soan (lilac)


hoa sim


hoa pense (pansy)


hoa ngu


hoa mai


hoa keo


bng dừa nước


hoa cc


bng m-u


xy xoi


cy rn (trn bờ 6-Tng)


cy cau


cy bng


cy bồ ngt (sau nh t nh)


bng sng


bng l dang


bng b


bnh bt


bng gn


bng dẹt


tri dẹt


bng lt


cỏ c


r


trm bầu


Tri bần


bng dừa


bng so đũa


tri v bng điệp


Tri cc


sa b ch


tri khế


tri L-ki-ma


mảng cầu sim


tri ổi


tri mận


v sữa trắng


v sữa đỏ


Tri khế tu (sau nh t nh)


Tri nho


hoa mua (hay mọc bn bờ ranh ruộng hay trn bờ đa)